Povezane Vesti: Opštinski štab

Naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije u vezi sa novim merama Vlade Republike Srbije

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glvsnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj Z7/20): Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola na 29. vanrednoj sednici od 17.11. …

Pročitaj više

Nova naredba štaba za vanredne situacije

Na svojoj jedanaestoj vanrednoj sednici održanoj dana 21.04.2020.godine opštinski štab za vanredne situacije donosi sledeću Naredbu: 1. Poslodavci na teritoriji opštine Bačka Topola u oblasti građevinarstva koji su za vreme vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavili rad mogu da nastave sa …

Pročitaj više