Aktivnosti koje su obeležile 2018. godinu u Opštini Mali Iđoš

U razgovoru sa predsednikom Opštine Mali Iđoš, Lazić Markom, osvrnuli smo se se na aktivnosti koje su obeležile 2018. godinu.

Foto: dnevnik.rs/J.Ivanovic

Početkom godine Vlada AP Vojvodine – Uprava za kapitalna ulaganja je na konkursu odobrila 30.000.000 dinara za asfaltiranje ulice Bašta u Malom Iđošu i proširenje ulice Vuka Karadžića u Lovćencu. Vlada AP Vojvodine – Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i opština Mali Iđoš potpisali su ugovor za dva nova bunara u Lovćencu i Feketiću vrednosti 8.000.000 dinara. Deo sredstava je takođe obezbedila Opština. Predsednik Vlade AP Vojvodine g. Igor Mirović uručio je ugovor opštini Mali Iđoš za uređenje atarskih puteva vrednosti 5.200.000 dinara. Tom prilikom su takođe uručeni ključevi za sanitetsko vozilo za Dom zdravlja „dr Marton Šandor“. Od AP Vojvodine dobijena su i bespovratna sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za razvoj turizma.

Vlada AP Vojvodine je donela odluku da iz pokrajinskog budžeta opštini Mali Iđoš odobri 405.000.000 dinara (u evrima 3.300.000 eura) za izgradnju prečistača otpadnih voda. Ovo je značajna i ozbiljna investicija. U narednim godinama plan je da se uradi kompletna kanalizaciona mreža. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija, za kompletnu opštinu Mali Iđoš, sekundarna i tercijalna mreža. U januaru 2019. godine očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Izrada projektne dokumentacije iznosi 15.000.000 dinara, od kojih je Ministarstvo za privredu odobrilo 6.700.000 dinara, a ostatak opština Mali Iđoš.

Brojni su projekti u toku. Urađen je projekat za zamenu vodovodne mreže u naseljima Feketić i Lovćenac za koje su izdate građevinske dozvole. Projekat za naselje Mali Iđoš je pri kraju i očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Vrednost projekta je 5.000.000 uvećan za pripadajući PDV i finansira se iz opštinskog budžeta.

Urađen je projekat za prečistače za vodu. Ima ih ukupno 12, po jedan pored svakog bunara. Bunari su ove godine ozakonjeni i ucrtani u katastar. Uz sve ove projekte urađeni su i projekti za automatizaciju i praćenje potrošnje vode i snimanje vodovodne mreže u GIS-u. Za realizaciju ovih investicija očekuje se podrška u vidu sredstva od Vlade Republike Srbije tj. od Kancelarije za javna ulaganja.

Obnovljen je Dom zdravlja u Malom Iđošu gde je urađena zamena krovnog pokrivača i termoizolacija, zamenjeni su svi prozori, postavljena je termoizolacija i urađena je fasada na ovom objektu. Vrednost navedenih radova je oko 40 miliona dinara, koja su obezbeđena od strane Kancelarije za javna ulaganja Vlade Republike Srbije.

Po dobijanju pozitivnog mišljenja od Komisije za javno privatno partnerstvo, Opština Mali Iđoš je sa Resalta d.o.o. iz Beograda potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu za zamenu dotrajalih kotlova na lož ulje i mazut sa kotlovima na prirodni gas. Kotlovi će biti zamenjeni u sve tri osnovne škole sa sportskim halama, ambulanti u Lovćencu, zgradama Opštine, Domu zdravlja i Policijskoj stanici. Ovom investicijom opština Mali Iđoš ostvariće značajnu uštedu na godišnjem nivou.

Sredstva iz tekiće budžetske rezerve AP Vojvodine su izdvojena za osnovnu školu u Lovćencu u iznosu 5.500.000 dinara, a namenjena su za sanaciju sanitarnih čvorova i podova koji su u izrazito lošem stanju.

Vlada Republike Srbije je iz tekuće budžetske rezerve izdvojila 10.000.000 dinara, koje su prosleđene JP „Komunal“- u.

Iz Komesarijata za izbeglice i migracije odobreno je i kupljeno 15 kuća u opštini Mali Iđoš, ukupne vrednosti oko 200.000 eura i dodeljena je pomoć u vidu građevinskog materijala sugrađanima izbeglim iz bivših republika SFRJ u ukupnom iznosu od 135.000 eura.

Skupština opštine Mali Iđoš donela je strategiju razvoja opštine Mali Iđoš za period 2017-2027 godine. Strategija razvoja opštine je važan dokument koji su odbornici doneli jednoglasno. Opština Mali Iđoš je sa prijateljima iz opštine Gadoroš iz Republike Mađarske potpisala sporazum o bratimljenju i saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Pokrenut je Informator opštine Mali Iđoš radi informisanja građana na sva tri jezika.

Opština je primila poklon od Agriromagna d.o.o. o prenosu vlasništva od 7 katastarskih jutara. Srpskoj pravoslavnoj crkvi je dodeljen plac za izgradnju hrama. Kancelarija u Lovćencu je izdata za Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine. Biblioteka u Lovćencu ponosno će nositi ime Mitra Pešikana, poznatog akademika i jednog od najpoznatijih lingvista srpskog jezika.

Pored svih dobrih stvari koje su urađene, prisutni su i izazovi sa kojima se opština Mali Iđoš suočava- poput zagađenja reke Krivaje, nezavršene komasacije, nezavršenog premera građevinskog reona Lovćenac i Feketić kao i pitanje ozakonjenja objekata. Iz opštinske uprave ističu da će se ovi, ali i drugi izazovi koje nosi nova 2019. godina biti ozbiljno shvaćeni i da će se uložiti maksimalan trud i zalaganje da svi planirani projekti budu realizovani, a kvalitet života bude na višem nivou za sve stanovnike Opštine Mali Iđoš.

 

Projetak javnog informisanja opštine Mali Iđoš

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *