Aleksandar Bajić: „Slušaćemo interese naše privrede i građana“

Izbori za odbornike Skupštine opštine Bačka Topola raspisani su za 2. jun 2024. godine. Tim povodom razgovarali smo sa predstavnikom koalicije „BAČKA TOPOLA PREKOSUTRA – TOPOLYA HOLNAPUTÁN“

Za početak predstavite našim čitaocima svoj dosadašnji rad, predstavite sebe.

Zovem se Aleksandar Bajić. Po zanimanju sam diplomirani mašinski inženjer a trenutno obavljam funkciju direktora porodičnog preduzeća od njegovog osnivanja 2018. Oženjen sam i imam sina starosti dvanaest godina. Stanovnik sam Bačke Topole već petnaest godina i ovde vidim sebe i u budućnosti. Iako sam odrastao u Lovćencu, Bačka Topola mi je „u srcu“ otkada znam za sebe. Roditelji su mi rođeni u opštini Bačka Topola. Otac u Njegoševu a majka u Bačkom Sokolcu. Supruga je rođena Bačkotopolčanka.

Inače se bavim projektovanjem gasnih i ostalih termotehničkih instalacija skoror 20 godina i za to vreme nikada nisam bio ni na jednoj javnoj funkciji.

U javni život Bačke Topole sam dospeo kao deo Neformalne grupe građana „Za Martinu – Martináért“ koja se suprostavila, po nama, nepravednom izmeštanju maloletne devojčice iz porodice Ozorak a kod kojih je bila u hraniteljstvu četiri godine, i to od samog rođenja. Ta borba za nas još uvek traje i nije gotova.

Predstavite nam listu kandidata koju zastupate i ko su ključni ljudi u vašem timu?

Koaliciju BAČKA TOPOLA PREKOSUTRA – TOPOLYA HOLNAPUTÁN čini pet opozicionih stranaka i to, Narodni pokret Srbije (NPS), Demokratska stranka (DS), Stranka slobode i pravde (SSP), Zeleno-levi front (ZLF) i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM – VMDK). U cilju okupljanja što šire društvene podrške, stranke kolaicije su se odrekle svojih kvota na listi i ta mesta prepustila nestranačkim ličnostima, između ostalih i mojoj malenkosti kao nosiocu liste. Time su pokazale da im je opšti interes važniji od stranačkog.

S obzirom da zakonska regulativa ne dozvoljava učešće na izborima koalicija stranaka i grupa građana, iz tog razloga se Neformalna grupa građana „Za Martinu – Martináért“ ne nalazi u zvaničnom nazivu liste, ali su naši članovi dali veliki značaj prilkom sakupljanja potpisa i medijske promocije. Kažem naši jer sam i ja kao član Neformalne grupe građana „Za Martinu – Martináért“ određen za nosioca izborne liste koalicije BAČKA TOPOLA PREKOSUTRA – TOPOLYA HOLNAPUTÁN, dok se na izbornoj listi nalazi još nekoliko članova Grupe.

Smatramo da smo građanima ponudili veoma respektabilnu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine. Svako poseduje neke lične kvalitete koji doprinose ukupnom kvalitetu same liste. Ne bih mogao da izdvojim bilo koga jer sve nas, pre svega, posmatram kao jedan tim. I nezavisno od toga koliko kandidata sa liste će nakon završenih izbora biti odbornici, nastavićemo da radimo svi zajedno i nakon izbora.

Lista broji 35 kandidatkinja i kandidata.  Kandidatkinja je 16, a kandidata 19. Raspon godina je od 25 do 84, dakle na listi su i omladinci i naši najstariji sugrađani. Znači, imamo i mladost i iskustvo. Na listi je 15 kandidata i kandidatkinja koji su ponosni na svoje diplome koje su stekli u visokom obrazovanju, od univerzitetske profesorke do zanatlija je obrazovni profil. Što se nacionalne pripadnosti tiče listu sačinjavaju pripadnice i pripadnici većine  nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji naše opštine. Osim žitelja grada na listi su i stanovnici Stare Moravice, Pačira, Novog Orahova, Karađorđeva. Većina kandidatkinja i kandidata su rođeni Bačkotopolčani, ali smo ponosni i na one koji su se među nas doselili devedesetih.

Iako su neki od kandidata medijski eksponiraniji od drugih, nikoga to ne čini važnijim. I obrnuto, ako neko medijski nije eksponiran ne znači da je manje važan član tima.

Hteo bih da istaknem i simboliku. Lista je predata 9. maja na Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu a redni broj liste je 3 koji je poznat kao srećan broj.

Šta poručujete biračima, koji je motiv da glasaju za vas?

Rezultati izbora će odrediti na koji način će funkcionisati opština Bačka Topola u naredne četiri godine. Smatramo da imamo viziju kako bi to trebalo da funkcioniše i da kadrovskom strukturom možemo da odgovorimo izazovima koji su pred nama.

Lično sam protiv „elitističkog pristupa“ u kojem su građani strankama bitni samo pred izbore, dok u periodu između izbora nikoga ne interesuju. Takvim vidim i funkcionisanje Skupštine opštine Bačka Topola. Više sam za „direktnu demokratiju“ kojom podrazumevam da građani putem odbornika mogu da nominuju teme koje su im značajne.

Pomenuću peticiju za smenu direktorice Centra za socijalni rad opštine Bačka Topola koju je potpisalo više od 3500 građana, od toga više od 2500 žitelja opštine Bačka Topola. Nakon predaje nije stavljena na dnevni red Skupštine opštine niti je podnosilac peticije, predstavnik Neformalne grupe građana „Za Martinu – Martináért“, pozvan da obrazloži zahtev pred odbornicima. To više ne sme da se desi. To je i izraz nepoštovanja svojih sugrađana.

Koalicija BAČKA TOPOLA PREKOSUTRA – TOPOLYA HOLNAPUTÁN obećava da će biti produžena ruka sugrađana u Skupštini opštine i  da za nas neće biti zabranjenih tema.

Građani će biti konsultovani u vezi sa investicijama koje se i rade u njihovo ime. Mišljenja sam da do sada građani nisu imali uticaj na izbor i način realizacije istih. Indikativno je da u većini naseljenih mesta nije izglasan mesni samodoprinos uključujući najveće naselje Bačku Topolu. Nije logično da na ovim izborima stanovništvo glasa za stranke čije su programe odbacile na glasanju za mesni samodoprinos. Pozivamo ih da glasaju za našu listu. Imamo nove ljude, nove ideje i sve naredne aktivnosti bismo obavljali uz konsenzus sa njima.

Poseban akcenat stavljamo na zaštitu dece. Štitićemo svako naše dete svim zakonski raspoloživim sredstvima.

Koje mere ćete preduzeti da poboljšate kvalitet života u Bačkoj Topoli i očuvanje zaštite životne sredine?

S obzirom da se ovo pitanje postavlja u dve ravni, pokušaću da na taj način i odgovorim.

Kvalitet života u Bačkoj Topoli se može poboljšati različitim merama:

– stvaranje uslova za otvaranje kvalitetnih, održivih i zdravih radnih mesta je prioritet naše koalicije. Naši sugrađani žele i znaju da rade, ali zaslužuju da za taj rad budu i adekvatno plaćeni.

– podsticaćemo razvoj preduzetništva i pomoći u otvaranju i razvoju malih privrednih društava, pri čemu proces podsticanja mora biti transparentan i jednako dostupan svima;

– slušaćemo interese naše privrede i građana i tražiti mogućnosti da se podigne nivo finansijskih usluga u bankama koje posluju na našem području

– kroz privatno – javno partnerstvo uz pomoć lokalne samouprave oživećemo javni saobraćaj, vratiti autobusku stanicu onima koji su je izgradili i našoj deci obezbediti kvalitetan i bezbedan prevoz do škole

– stvorićemo uslove za dolazak velikih i ozbiljnih trgovačkih sistema

– izradićemo strateške dokumente u oblasti turizma, angažovati stručnjake i stvoriti uslove za privatnu inicijativu kako bi se iskoristio veliki turistički potencijal opštine

– pospešivaćemo dalju gasifikaciju individualnih domaćinstava i stambenih zgrada u cilju smanjenja zagađenja vazduha, uz edukaciju građana, posredovanje u odnosu na snabdevače i smanjenje takse

– uspostavićemo sistem online rešavanja administrativnih poslova kod preduzetnika uz brzo i efikasno podnošenje potrebne dokumentacije putem portala lpa.gov.rs

– stimulativnim merama, stipendijama i drugim sredstvima učinićemo sve da se studenti medicine nakon diplomiranja u što većem broju vrate u našu sredinu, izvršićemo temeljno planiranje i učiniti dodatne napore da se obezbedi da u Domu zdravlja uvek bude dovoljno potrebnih lekara specijalista

– uz saradnju sa Opštinom Mali Iđoš zahtevaćemo vraćanje pravosudnih i drugih institucija kako bi se na efikasan način omogućila pravna zaštita građana i pristup zdravstvenoj komisiji, poreskim organima itd.

– obezbedićemo besplatne udžbenike za sve naše učenike osnovnih i srednjih škola, podržaćemo uvođenje digitalnih tehnologija u obrazovni sistem, obezbeđujući pristup savremenim, a ne dotrajalim digitalnim uređajima i internetu za sve učenike, škole i nastavnike, besplatno

– uključićemo lokalne organizacije, kompanije i institucije da pruže dodatne resurse školama, mentorske programe ili priliku za praksu

– formiraćemo Savet za mlade, bez upliva vladajućih stranaka; u okviru Doma zdravlja formiraćemo tim stručnjaka koji će obezbediti pristup besplatnim zdravstvenim uslugama i savetovanju za mlade; kuće u svojini Opštine treba da se privedu nameni i da se dodeljuju na osnovu javnog konkursa i na određeni vremenski period, a zakupci moraju da vode brigu o nekretnini savesno i sa pažnjom dobrog domaćina – mlade porodice bi ih dobijale po povlašćenoj ceni, uz ugovornu obavezu da moraju najmanje 10 godina živeti u tom objektu.

U pogledu očuvanja životne sredine, planiramo sledeće:

– prioritetno uvesti sistem kanalizacije za sve građane, a prilikom kopanja za postavljanje cevi, taj momenat iskoristiti za postavljanje paralelne mreže tehničke vode, koja nema kvalitet vode za piće, a može se koristiti za zalivanje, pranje automobila, ispiranje WC šolja.

– emitere neprijatnih mirisa, smrada, moramo primorati da deo svog profita utroše na eliminaciju istog jer je nedopustivo da građani budu taoci smrada; kvalitet vazduha treba svakodnevno ispitivati, pronaći zagađivače, adekvatno ih kazniti i otkloniti uzroke izazivanja smrada

– selektivno skupljanje smeća mora što pre da zaživi, a sadašnja deponija mora da se sanira, jer je i ona mogući izvor zagađenja reke Krivaje

– uz pomoć stručnjaka aktivno ćemo se baviti pošumljavanjem, sa posebnim naglaskom na parkove, drvorede

– transformisaćemo postojeće prihvatilište za pse lutalice u azil koji će obezbediti adekvatan smeštaj i brigu za ove životinje, uz prisustvo stručnog osoblja koje će se brinuti o njihovom zdravlju i dobrobiti

Šta poručujete stanovnicima sela opštine Bačka Topola?

U našoj opštini je preko 55.000 ha poljoprivredno obradivo zemljište. Od toga se desetine hiljada ha državnog zemljišta daje u zakup pri čemu prioritet imaju velike firme i sponzori stranaka na vlasti. Pomoći ćemo malim poljoprivrednim gazdinstvima (PG) koji imaju malo oranica u svom posedu da ravnopravno sa ostalima uzimaju državno poljoprivredno zemljište u zakup. Takođe, potrebno je povećati površine pod navodnjavanjem, realizovati davni projekat spajanja akumulacija koje su na teritoriji opštine kanalom sa Tisom i tako obezbediti vodu u jezerima. Očistiti kanale i celu kanalsku mrežu staviti u funkciju, radi omogućavanja navodnjavanja. Pomoći ćemo malim PG da svoje primarne poljoprivredne proizvode prerade i tako zaposle nekog iz svog domaćinstva i ostvare veći profit. Ova gazdinstva treba uputiti na prelazak sa intenzivne na integralnu, organsku proizvodnju ili proizvodnju finalnog proizvoda bez pesticida – u čemu bi opština od sredstava kojima raspolaže od iznajmljivanja subvencionisala napore malih PG. Insistiramo na modernističkom pristupu poljoprivredi koja će biti održiva i ujedno regenerativna. Veliku ulogu u svemu ovome mora da odigra i Zavod za unapređenje poljoprivrede koji je, sem u poslednjoj deceniji, uvek bio nosilac razvoja ovdašnje poljoprivrede. Konačno, koristeći poslovne prostore u selima u svojini opštine, treba stimulisati ozbiljne trgovačke kuće da otvaraju prodavnice po selima i pod daleko povoljnijim uslovima i cenama.

Koji po vama ključni projekat za bolju budućnost opštine Bačka Topola?

Ključni projekat za bolju budućnost opštine Bačka Topola je smena aktuelne vlasti u opštini i da priliku da upravljaju opštinom dobiju novi ljudi, sa novim idejama, sa malo drugačijim principima i kojima će sugrađani biti najvažniji.

Za kraj koja je vaša poruka biračima?

Da bi sve ovo što sam naveo bilo izvodljivo nepohodna nam je podrška žitelja opštine Bačka Topola u što većoj meri. Očekujem njihovu podršku tako što će prilikom glasanja zaokružiti broj 3.