Adrian Satmari: „Radićemo na privlačenju novih investicija i otvaranju radnih mesta“

Izbori za odbornike Skupštine opštine Bačka Topola raspisani su za 2. jun 2024. godine. Tim povodom razgovarali smo sa Satmari Adrianom predstavnikom izborne liste broj 1 – Koalicija Savez vojvođanskih Mađara – Demokratska stranka vojvođanskih Mađara – Stranka mađarskog jedinstva.“

Za početak predstavite našim čitaocima svoj dosadašnji rad, predstavite sebe.

Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Bačkoj Topoli, a zatim sam studije nastavio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde sam stekao master diplomu na smeru menadžment. 2009. godine sam počeo da radim u Opštinskoj Upravi na odeljenju za finansije, a od 2016. godine sam postao član Opštinskog veća. Od 2020. godine obavljam dužnost predsednika Opštine Bačka Topola.

Za mene je vrlo važno moje rodno mesto, Bačka Topola, i od kada sam izabran za člana Opštinskog veća, postavio sam sebi cilj da se trudim da ovaj grad i sela opštine napreduju, grade se i ulepšavaju. Kao član Veća, a posebno kao predsednik opštine, trudim se da naša naselja napreduju ravnomerno. U proteklom periodu realizovali smo brojne projekte, koji će dugoročno imati pozitivan uticaj na svakodnevni život naših sugrađana. Pri donošenju svake odluke, imali smo u vidu potrebe stanovnika, tako želimo da stvorimo bolje životne uslove u našoj opštini. Naši planovi do sada nisu ostali samo obećanja, već su ostvareni, i moja čvrsta namera je da i u naredne četiri godine postignemo brojne rezultate. Verujem da smo sve to mogli i možemo postići napornim radom, ali i saradnjom i podrškom zajednice. U mnogim oblastima života, na svim nivoima, smo radili imajući u vidu potrebe stanovnika, stvarajući još bolje uslove.

Predstavite nam listu kandidata koju zastupate i ko su ključni ljudi u vašem timu?

Trudili smo se da našu listu sastavimo tako da budu zastupljeni predstavnici više naseljenih mesta opštine. Takođe, veoma važan kriterijum bio je da kandidati predstavljaju stavove, interese i ciljeve različitih grupa građana, da njihovo zanimanje, stručnost i društvene aktivnosti obuhvataju sve aspekte života. Verujemo u supsidijarnost, da lokalni stanovnici treba da odrede prioritetne projekte i aktivnosti, koji će doprineti boljim životnim standardima. Kandidati sa liste, naš tim ima potrebno iskustvo, znanje i viziju o tome u kom pravcu treba da se dalje razvija naša opština, u cilju da obezbedimo prosperitet za sve naše sugrađane.

Šta poručujete biračima, koji je motiv da glasaju za vas?

Slušali smo građane, bili smo partneri i na usluzi građana i njihovih potreba, zahteva i sugestija, i na taj način smo zajedno ostvarili puno značajnih projekata. Verujem da su videli naše napore u protekle četiri godine i da Opština Bačka Topola ide u pravom smeru, jer smo ostvarili nekoliko važnih projekata i naša opština se dinamično razvija. Stvorili smo uslove za izgradnju fudbalske akademije „TSC“ i gradskog stadiona. Ove investicije su veoma važne, pošto daju šansu deci i odraslima da se bave sportom na najvišem nivou, po evropskim standardima. Pored sporta, ove investicije nas jačaju kao zajednicu, ali doprinose i turističkoj ponudi i razvoju privrede naše opštine. 2021-e godine otvorili smo dom učenika kod Poljoprivredne škole i na ovaj način smo rešili jedan dugogodišnji izazov. Ova ustanova danas radi sa punim kapacitetom i obezbeđuje smeštaj za 102 đaka. Ovim projektom unapredili smo obrazovni sistem naše opštine. Zaključili smo ugovor sa novim izvođačem radova i toku je i rekonstrukcija objekta nekadašnjeg hotela. Radovi teku prema ugovorenoj dinamici, i zgrada će imati društveno – administrativnu namenu, u jedan deo objekta će se preseliti opštinska uprava i lokalna samouprava, a druga polovina će biti učenički dom, sa 59 ležaja. U centru Bačke Topole uskoro će stajati jedan impresivan i savremen objekat. Završeni su i radovi na spoljnom uređenju zatvorenog bazena, izgradnji parking prostora pored bazena i stadiona i proširenju Nušićeve ulice. Obezbeđena su sredstva i za završetak izgradnje zatvorenog bazena, unutrašnji radovi su u toku. Ovaj projekat će u velikoj meri povećati turistički potencijal naše opštine, a našim sugrađanima će pružiti mogućnost i za kvalitetno bavljenje sportom i rekreacijom. Planiramo uključiti sve škole, da plivanje uvrstimo u fizičko vaspitanje, kako bi sva deca naučila da plivaju.

U Opštini Bačka Topola smo uveli brojne mogućnosti subvencija, koje funkcionišu poslednjih godina. Poljoprivrednim proizvođačima Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, već godinama dodelimo sredstva u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Prošle godine smo osnovali fond za razvoj preduzetništva u cilju pomoći i podrške preduzetnicima i mikro privrednim društvima, kako bi povećali konkurentnost i tržišno pozicioniranje istih. U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bačka Topola za 2023. godinu, nakon sprovedenog javnog poziva za dodelu dečijih auto-sedišta, ustupljeno je na trajno korišćenje bez naknade 139 auto-sedišta. Oba konkursa su i ove godine raspisana. U okviru konkursa za energetsku efikasnost, u poslednje dve godine obnovljeno je skoro 210 domaćinstava u Opštini Bačka Topola. I ove godine smo već sa ministrom za rudarstvo i energetiku potpisali ugovor, tako da ćemo i ove godine raspisati konkurs, ukupne vrednosti od 20 miliona dinara. 

Cenu usluge u vrtiću smo smanjili, a za učenike, koji polaze u prvi razred osnovne ili srednje škole obezbeđujemo jednokratnu novčanu podršku. Povećali smo i iznos studentskih stipendija za 60%, podstičući mlade ljude da nastave visokoobrazovne studije.

Zahvaljujući našem zalaganju, Bačkotopolsko jezero je 2017. godine postalo zaštićeno područje. Napravili smo šetalište sa jedne strane jezera, planirano je i sa druge strane, u skladu sa uslovima zaštite prirode. Preko IPA projekta smo izgardili autokamp, a u budućnosti želimo da nastavimo sa daljim razvojem i tog prostora. Svake godine posebnu pažnju posvećujemo održavanju jezera i okoline, jer je pored toga što je zaštićeno područje, jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u opštini. Održavamo gradske molove, plažu, igralište. Sportski ribolov, šetnje prirodom i kupanje tokom leta, su aktivnosti koje privuku sve više ljudi na obalu jezera.

Uspešno smo konkurisali na IPA prekogranični program, i zahvaljujući podršci sredićemo gradski park u Bačkoj Topoli. Četiri partnera: Čongrad, Senteš, Bačka Topola i Mali Iđoš mogli su odlučiti kakav projekat će realizovati u svom mestu. U Bačkoj Topoli, dajući prioritet rešenjima koja su bliska prirodi, i u saradnji sa ekolozima, želimo da u parku napravimo centar, koji će biti u interesu očuvanja prirodnih vrednosti koje se tu nalaze, a istovremeno pružiti prijatno okruženje za rekreaciju.

Zamak Kraj je već duže vreme dom Muzeja Opštine Bačka Topola, ali je do sada zgrada bila u vlasništvu republike. Inicirali smo i uspeli sprovesti prenos vlasništva nad zgradom. Nedavno smo potpisali ugovor o prenosu svojine, po kome je dvorac Kraj u Bačkoj Topoli, odnosno zgrada muzeja, postala vlasništvo Opštine Bačka Topola.

Za potrebe Doma zdravlja smo kupili novo vozilo hitne pomoći, renovirali smo sistem grejanja u ambulanti u Novom Orahovu i bačkotopolskom Domu zdravlja. Izvršena je popravka fasade i krovne konstrukcije zdravstvene ustanove u Gunarošu. Ambulanta broj 2, bačkotopolskog Doma zdravlja „dr Janoš Hadži” je renovirana i otvorena. Na teritoriji opštine redovno organizujemo skrining i opšte medicinske preglede. Pacijenti, koji su doživeli infarkt, besplatno se transportuju na Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.

Pokrenuli smo inicijativu i realizovan je projekat rekonstrukcije saobraćajnice od Bačke Topole do Stare Moravice. Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Realizacija projekta je od velikog značaja, pošto se kolovoz prostire celom dužinom teritorije naše opštine, kao i zbog graničnog prelaza Bajmok – Bačalmaš.

Zahvaljujući organizovanosti i visokoj profesionalnosti JP Komgrad, tokom prošle godine smo učinili veliki pomak organizovanim sakupljanjem komunalnog otpada na teritoriji cele opštine. Sledeći korak će biti selektivno sakupljanje komunalnog otpada i podela plavih kanti.

U našoj opštini se svake godine održavaju brojne kvalitetne manifestacije, kao što je Sarmijada, Seljačka olimpijada, Lake Fest i Dani Bačke Topole. Ovi događaji okupe desetine hiljada posetilaca. Novina od prošle godine je Vinska ulica. Prvi put smo u Bačkoj Topoli postavili besplatno klizalište, organizovali smo školu za klizanje i prateće manifestacije za decu i odrasle.

Osvrćući se na protekle četiri godine: s jedne strane me ispunjava dobar osećaj, kada pomislim koliko smo postigli, šta smo sve postavili na pravi put. S druge strane možemo reći: vreme brzo prolazi, imamo još mnogo planova, ne smemo sada stati. Saradnjom i vrednim radom svih nas možemo unaprediti razvoj naše opštine i povećati životni standard, čime bismo obezbedili naš najvažniji cilj, prosperitet za zajednicu. 

Koje mere ćete preduzeti da poboljšate kvalitet života u Bačkoj Topoli i očuvanje zaštite životne sredine?

U protekle četiri godine izgrađena su tri prečistača otpadnih voda. preduzeli smo veoma važne korake u oblasti zaštite životne sredine. Naša najveća investicija bila je izgradnja gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zahvaljujući kojoj otpadne vode građana više ne zagađuju rečicu Krivaju. Grad nije u potpunosti pokriven kanalizacionom mrežom, pa smo pripremili plansku dokumentaciju i za to. Naš cilj je da u svakoj ulici bude izgrađena kanalizaciona mreža i da ukinemo septičke jame, tako ćemo napraviti još jedan veliki korak. Ipak ovo nije dovoljno da bi se rečica potpuno očistila, jer očekujemo da i svi veliki industrijski zagađivači izgrade sopstvena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prva je to učinila Perutnina Ptuj, a zatim je i Žibel, takođe počeo da ispunjava naše zahteve u pogledu rešavanja ovog problema, te su izgradili svoj sekundarni prečistač. Pored prečišćavanja otpadnih voda, zahtevamo od industrijskih zagađivača da reše i problem zagađenja vazduha. Prvi korak u tom pogledu bio je izrada nove studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja treba da bude u potpunosti implementirana i koja treba da doprinese i smanjenju zagađenja vazduha. Sa aspekta zaštite životne sredine, značajno je i to što smo na celoj teritoriji opštine zamenili uličnu rasvetu štedljivim LED lampama. Na taj način smo umnogome smanjili emisiju CO2. Takođe, smo postigli dogovor sa kompanijom Srbijagas da se na celoj teritoriji opštine sprovede gasovod, radovi su nedavno završeni, i uskoro će i građani u selima moći da se priključe na gasovod. Naš cilj je da se u Bačkoj Topoli otvori kancelarija javnog preduzeća Srbijagas, kako bi rešavanje administrativnih poslova bilo jednostavniji za naše sugrađane.

Šta poručujete stanovnicima sela opštine Bačka Topola?

Posebnu pažnju smo posvetili ravnomernom i održivom razvoju svih naselja u opštini, i to nam je cilj i ubuduće. Uvek smo saslušali planove i potrebe naših sugrađana, mogli su uvek računati na našu podršku za realizaciju planiranih projekta, ali smo im zapravo dali slobodu da sami planiraju i organizuju razvoj seoske zajednice. Smatramo da je to do sada dobro funkcionisalo i u budućnosti bismo želeli da svako naselje samo određuje pravac svog razvoja. Na primer u Staroj Moravici smo proširili kanalizacionu mrežu, obnovili smo lokalne puteve i trotoare, izgradili novi bazen. U Bajši  smo isto izgradili jedan bazen i izbušili bunar za nesmetano vodosnabdevanje. U Novom Orahovu smo postavili spomen obeležje, a na groblju smo postavili zid za urne. U Gunarošu smo otvorili civilni centar i renovirali smo kancelarije i salu u zgradi Mesne zajednice. Na teritoriji mesne zajednice Pačir obnovljena je vodovodna mreža i počeli smo sa izgradnjom nove trafo stanice. Izgradili smo eko česmu u Karađorđevu i dečije igralište u Njegoševu.

Koji po vama ključni projekat za bolju budućnost opštine Bačka Topola?

Veoma je važno da uspešno završimo započete projekte, izgradnju bazena i rekonstrukciju hotela, i paralelno počnemo sa projektima koje smo pripremili, kao što je izgradnja kanalizacione mreže, rekonstrukcija vodovoda, popravka puteva i trotoara. Turizam je veliki potencijal naše opštine i treba dalje razvijati turističku ponudu, završiti autokamp na jezeru i izgraditi šetalište na zapadnoj obali, ali i dalje razvijati i turističke kapacitete i u selima. Radićemo na privlačenju novih investicija i otvaranju radnih mesta, izgradnja brze pruge otvoriće nove mogućnosti u tom pogledu. Smatram da je kontinuitet važan i da je potrebno nastaviti sa već uhodanim subvencijama i podrškama za naše sugrađane. Naš cilj je da i ubuduće slušamo zajednicu, i da ostvarimo isto tako sjajne rezultate na konkursima, koje će služiti daljem razvoju naše opštine, poboljšati životne uslove stanovnika i podstaknuti njihovo dugoročno ostajanje u opštini Bačka Topola.

Za kraj koja je vaša poruka biračima?

Do sada smo radili za zajednicu, i planiramo to raditi i u budućnosti, jer imamo mnogo ideja koje predstavljaju korake ka napretku. Verujem da su građani u protekle četiri godine videli naš trud i rezultate, da smo uvek bili otvoreni za sugestije i pažljivo slušali, brzo i efikasno reagovali na situacije. Potrebna nam je podrška građana da nastavimo putem razvoja i da ostanemo jaka i složna opština. Molimo poštovane birače da na opštinskim izborima podrže listu broj 1.