Koliki je iznos roditeljskog dodatka u Srbiji?

Iznosi koji se isplaćuju za decu rođenu od 1. jula 2021. godine pa nadalje su sledeći:

 • Prvo dete: jednokratno se isplaćuje iznos od 106.412,94 dinara.
 • Drugo dete: isplaćuje se iznos od 255.391 dinara u 24 jednake rate, pri čemu rata iznosi 10.641 dinara.
 • Treće dete: isplaćuje se iznos od 1.532.346 dinara u 120 jednakih rata, pri čemu rata iznosi 12.769 dinara.
 • Četvrto dete: isplaćuje se iznos od 2.298.519 dinara u 120 jednakih rata, pri čemu rata iznosi 19.154 dinara.


Najavljeno je da će od 01.01.2022. ovi iznosi biti uvećani, i to:

 • sa 100.000 dinara na 300.000 dinara za prvo dete
   
 • za drugo i treće dete iznos se povećava za po 100.000 dinara

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se na osnovu dana rođenja deteta, a iznos se usklađuje dva puta godišnje, na osnovu indeksa potrošnje. 


Zajedno sa roditeljskim dodatkom, isplaćuje se i paušal za nabavku opreme za bebu. 

Paušal za nabavku opreme za dete


Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. jula 2021. godine i kasnije iznosi 5.320 dinara. Isplaćuje se zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete. 

Sa dobijenim rešenjem i ličnom kartom roditljski dodatak i paušal za nabavku opreme možete podići sa namenskog računa koji se otvara po službenoj dužnosti kod Banke Poštanska Štedionica (ukoliko nemate račun u ovoj banci).

Ko ima pravo na roditeljski dodatak?


Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, pravo na roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme ostvaruje majka:

 • za prvo dete,
 • za drugo dete,
 • za treće i četvrto dete 


U pojedinim situacijama pravo na roditeljski dodatak je omogućen i ocu deteta. 

Osnovni uslovi koje majka mora da ispunjava da bi ostvarila pravo na roditeljski dodatak su sledeći:

1. Da je majka državljanin Republike Srbije ili da je dete rođeno u Srbiji;

2. Da majka ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3. Da majka neposredno brine o detetu za koje polaže pravo na roditeljski dodatak;

4. Da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.Pravo na roditeljski dodatak se ne može ostvariti ukoliko majka ili ostali članovi porodice plaćaju porez na imovinu za osnovicu veću od 30 miliona dinara. Takođe, majka ili otac koji žive i rade u inostranstvu ne mogu ostvariti pravo na dobijanje ove vrste pomoći.

 

Kada otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?


Ocu deteta je omogućeno pravo na roditeljski dodatak u situacijama:

 • ako je majka strani državljanin, a isto pravo je već ostvarila u inostranstvu
 • ako majka nije živa ili je napustila dete
 • ako je majka lišena roditeljskog prava
 • ako je majka iz objektivnog razloga sprečena da se stara o detetu

Kad i gde podneti zahtev za roditeljski dodatak?


Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti od momenta rođenja deteta (u ustanovi u kojoj je dete rođeno) ili nadležnom organu do navršene prve godine života deteta.  


Pod nadležnim organom se smatra jedinica lokalne samouprave (gradski sekretarijat ili opština), odnosno Odeljenju za dečju i socijalnu zaštitu.

Dokumenta za roditeljski dodatak


Uz uredno popunjen zahtev, potrebna je i sledeća dokumentacija:

1. Fotokopija ili očitana lična karta majke

2. Podaci iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici

3. Uverenja o državljanstvu majke

4. Podatak o prebivalištu majke

5. Podatak o prebivalištu za svu decu

6. Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, odnosno da deca starija po rođenju nisu smeštena u ustanove socijalne zaštite i nisu data u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje (da majka nije lišena roditeljskog prava za prethodno rođenu decu).

Koja još prava ostvaruju roditelji u Srbiji?


Pored roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme koji se ostvaruje rođenjem deteta, i koji se dobijaju od države, roditeljima su na raspolaganju još i:


Podrška lokalne samouprave – mnogi gradovi i opštine daju finansijsku i drugu podršku porodicama za rođenje deteta na određenoj teritoriji. 
 

Dečji dodatak – ovu naknadu isplaćuje država socijalno ugroženim porodicama.


Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama – Vlada Srbije je obezbedila da žene koje pre porođaja nisu bile u radnom odnosu imaju pravo na minimalnu naknadu tokom prva tri meseca materinstva.


Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

Najavljene nove demografske mere u 2022. godini


Olakšice kod kupovine stana ili kuće


Krajem 2021. godine najavljeno je da će od 01. januara 2022. godine na snazi biti nova odredba po kojoj majke stiču pravo na učešće države pri kupovini prvog stana ili kuće. 


Prema izjavama zvaničnika, država će uskoro početi davanje bespovratne pomoći u iznosu od 10.000 do 20.000 eur mladim bračnim parovima, a pravo svojine će se voditi na majku.

Olakšice studentima 


Mnoge studente koji čekaju bebu značiće vest da će biti dozvoljeno propuštanje rokova za polaganje ispita. Takođe, za ove studente računaće se da su završili fakultet u roku ako diplomiraju do 26. godine, odnosno za Medicinski fakultet do 28 godine. Ove olakšice će se odnositi kako na majke, tako i na očeve studente. 


O svim pravima po osnovu trudnoće i roditeljstva se možete raspitati u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u vašoj lokalnoj samoupravi, kao i kod ostalih nadležnih institucija. 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *