Nove naredbe Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glvsnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“:broj Z7/20): Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola na 22.vanrednoj sednici od 01. septembra 2020.godine donosi

N A R E D B U

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuje se javno okupljanje na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 30 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Nadzor nad primenama mera ove naredbe vršiće Opštinska uprava Bačka Topola putem Odeljenja za inspekcijske poslove u saradnji sa nadležnim državnim organima iz svoje nadležnosti.

Ova Naredba stupa na snagu odmah.

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Bačka Topola“, internet prezentaciji Opštine i putem sredstava javnog informisanja.

Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Kišlinder Gabor

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *