Konkursi Opštine Bačka Topola

Poljoprivredni konkurs

U Opštini Bačka Topola poljoprivredni konkurs je zatvoren krajem prošle godine.  Ove godine je bilo šest poziva za podnošenje prijava, a ovoga puta poljoprivrednici su mogli da se prijave u najviše dve kategorije.  Na osnovu podnetih i ocenjenih prijava, planirani budžet od 13 miliona dinara morao je da bude uvećan za više od 900.000 dinara.  Za poljoprivredne konkurse podneto je ukupno 708 prijava.  Ugovori su zaključeni, i dostavljeni su poštanskim putem. Za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i vitamina za odgajivače goveda i svinja predato je 147 prijava. Za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga, kontrola varoe, seljenje pčela na pašu, ispitivanje meda i proizvoda od meda i nabavke lekova za pčelare je predato 49 prijava. Za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite je predato 184 prijava. Za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja je predato 199 prijava. Za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) je predato 85 prijava, a za sufinansiranje zakupa pijačnog prostora 44.

Konkurs Opštine Bačka Topola udruženjima građana

Opština Bačka Topola raspisala javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana za 2022. godinu Javni konkurs je otvoren do 26.01.2022. godine, a prijave se dostavljaju u štampanom obliku, predajom u pisarnici Opštinske uprave Bačka Topola, Maršala Tita 30. ili poštom sa naznakom na koverti: Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana.

Zainteresovane nevladine organizacije mogu da podnesu prijave prema sledećih 11 oblasti delovanja:

– negovanje tradicije i kultura

– kultura

– dotacije verskim zajednicama

– socijalna i dečja zaštita

– zaštita životne sredine

– monografija i izdavanje knjiga

– novinsko izdavačka delatnost

– razvoj privrede i preduzetničke delatnosti

– protivpožarna zaštita

– poljoprivreda

-pružanje administrativno-tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Bačka Topola

Konkurs Opštine Bačka Topola sportskim organizacijama

Opština Bačka Topola raspisuje javni Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranja sportskih organizacija i posebnih programa u oblasti sporta  u 2022. godinu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose Komisiji do 26.01.2022. godine u pisarnici Opštinske uprave Bačka Topola, ul. Maršala Tita br. 30, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, odnosno u vremenu koje je predviđeno za prijem stranaka, a koje je vidljivo istaknuto na ulazu u uslužni centar ili putem pošte. Neblagovremene  prijave kao i prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija o kriterijumima i dokumentaciji koja se dostavlja može se naći na internet stranici Opštine Bačka Topola www.btopola.org.rs ili na telefon 024/715-899.

Uskoro će biti objavljen i konkurs Opštine Bačka Topola kulturno-umetničkim društvima koja deluju na teritoriji opštine.

 

Jedan komentar

  1. Povećan je budžet za medije. Za koga i zbog čega?

     

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *