Nova Naredba Kriznog Štaba

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKA TOPOLA
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 217-33/2020-II-4/5
Dana: 03.09.2020.god.
Bačka Topola

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjaьu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glvsnik: Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj Z7/20): Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Topola na 23. vanrednoj sednici od 03. septembra 2020.godine donosi

NAREDBU

1. Opštinski štab je između ostalog zaključio da je neophodno da inspekcijske službe u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Koordinacionom komisijom za inspekcijski nadzor pojačaju kontrolu poštovanja epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti i da se vrši kontrola poštovanja svih važećih epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti, kao i da iste realizuju bez odlaganja. Neophodno je u cilju očuvanja zdravlja stanovništva i zaštite zdravstvenog sistema, voditi oštriju kaznenu politiku prema licima koja ne poštuju mere, odnosno izricati maksimalan iznos kazni predviđenih zakonom.

U smislu gore navedenog, neophodno je bez odlaganja preko opštinske uprave i

Ministastva unutrašnjih poslova preduzeti sve mere iz njihovih nadležnosti radi pune primene epidemioloških mera a posebno mera zabrane okupljanja.

Ova Naredba stupa na snagu odmah.

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Bačka Topola“, internet prezentaciji Opštine i putem sredstava javnog informisanja.

Komandant Opštinskog štaba
za vanredne situacije
Kišlinder Gabor

 

4 komentara

 1. Krece punjenje budžeta!

   
 2. Nema borbe, nema rata bez Kišlinder komandanta……

   
 3. Bačka Topola. 03.09.2020 sem nekih , niko ne poštuje mere koje su donete,u pitanju je privatna firma. Kada počinjete njih kontrolisati????

   
 4. S.O.S. 820044

  Istorija se ponavlja1Kao NOO-“Narodo oslobodilački odbori“ 1944-1945.Izvršitelji kuće već oduzimaju a uskoro će i zemlju.

   

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *