ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA

PREDAVANJE,,PXD SYSTEM-ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA“ U BIBLIOTECI ,,ERŽEBET JUHAS“

U bačkotopolskoj biblioteci ,,Eržebet Juhas“ 3.decembra 2019.godine u 18.00 časova održaće se predavanje pod nazivom,,PXD system-zaštita od elektromagnetskog zračenja“.

Ciljevi PXD-a, od samog osnivanja, bazirali su se na aktivnom prikupljanju, obradi najnovijih informacija u oblasti uticaja elektromagnetskog-nejonizujućeg zračenja (EMZ-NJZ) na ljudski organizam zbog sve većeg broja naučnih dokaza o biološkim efektima istog. Svrstavanje ovog zračenja, prema nalazima i odluci WHO i IARC – Međunarodne agencije za proučavanje tumorskih bolesti, kao stručnog tela WHO) u 2B GRUPU TUMORSKIH RIZIKA ZA ČOVEKA – MOGUĆI IZAZIVAČI TUMORA KOD LJUDI) otvara mnoga pitanja i nedoumice koje se od strane korisnika izvora EMZ-NJZ ( na državnom i privatnom nivou) “prikrivaju” ili ne čine dostupnim običnim građanima.

Radi argumentovanijeg informisanja – edukacije, o štetnosti EMZ-NJZ (zračenja niskih i visokih frekvencija; prirodnih i veštačkih izvora ovog zračenja) uspostavili smo najtešnju saradnju sa svetskim autoritetima u ovoj oblasti iz EU:

–          WHO – Svetskom zdravstvenom organizacijom i rukovodstvom projekta „EMF project“ koji se realizuje pod pokroviteljstvom ove svetske organizacije,

–          ICNIRP  Međunarodnom komisijom za zaštitu od nejonizujućeg zračenja- (učestvovali smo na svim konferencijama i radionicama WHO i ICNIRP od 2011. do       današnjeg dana: Ljubljana, Edinburg, Torino, Kejp Town, Johanesburg, Varna…)

–          ITU Međunarodnom unijom teleoperatera ( na čiji smo poziv aktivno učestvovali u radu 3 i 4 konferencije u Torinu i Montevideu)

–          „INIS” (Institut za nejonizirano sevanje – Institut za nejonizujuća zračenja; nosioci projekta EMF u Sloveniji)

–          „BION” (Institut za bioelektromagnetizam i novu biologiju) Ljubljana, Republika Slovenija, realizuje istraživanja na polju uticaja EMZ- NJZ, analize uređaja za zaštitu od EMZ-NJZ, kao i sertifikovanje istih.

Radi realizacije projekata u  ovoj oblasti, aktivno smo se povezali i sa resornim institucijama u Srbiji i to sa:

–          MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

–          MINISTARSTVOM ZDRAVLJA,

–          MINISTARSTVOM TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

–          SRPSKIM LEKARSKIM DRUŠTVOM (aktivno učestvovali u osnivanju i dalje radimo na razvijanju rada Sekcije za tradicionalnu medicinu formirajući Aktiv za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja, razvijajući i radeći na profesionalizaciji metode tradicionalne medicine priznate važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti građana R. Srbije ((„Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015)

–          Kao i sa drugim naučno istraživačkim i akreditovanim institucijama u ovoj oblasti u zemlji.

Ž I V I M O   U   S V E T U   K O J I   Z R A Č I !

ŠTETNA ZRAČENJA SU SVUDA OKO NAS !

Do sada neviđeni nivoi svih oblika EMZ-NJZ izazivaju zbrku u našem celokupnom organizmu, remeteći tako homeokinezu (homeostazu), ozbiljno ugrožavajući sposobnost našeg tela da ispravno funkcioniše i adekvatno reaguje na mnoge nadražaje-podražaje iz prirodnog okruženja. Uvreženi pojam homeostaza nije baš najpodesniji da objasni stanje uravnoteženosti stanja u  ljudskom organizmu kao biološkom dinamičkom sistemu. Zbog toga, upotrebljeni pojam homeokineza adekvantnije i sveobuhvatnije opisuje stanja koja proističu iz dinamičnosti sveukupnih bio-hemijskih, biofizičkih procesa u ljudskom organizmu najbolje opisujući stanje kompleksnosti biološkog sistema, koji ne miruje već se stalno menja, prilagođavajući se životnim uslovima, životnoj sredini-okruženju i to kroz uzajamnu interakciju. Upravo zbog ovog principa, iako neprimetno EMZ-NJZ ostvaruje mnogostruki udeo u remećenju zdravlja, i izazivanju bolesti, čak više nego i jedan drugi vid zagađenja životne sredine. Prema nekim nalazima i rezultatima istraživanja čak preko 24%-27% otpada na EMZ-NJZ a sve ostalo dele drugi zagađivači : hemija, otpad, čestice, radioaktivnost, industrijski otpad i dr.

Štetna zračenja deluju na ljudski organizam ometajući metabolizam i normalan rad ćelija i tako dovode do bolesnih stanja i tegoba. Ne postoji prostor u kome čovek radi, boravi ili spava u kome nema nikakvih štetnih zračenja. Najopasniji je uticaj zračenja na onim mestima gde se provodi najviše vremena: krevet i radno mesto.

Od posledica štetnih zračenja svake godine umre više ljudi nego od svih infekcija i virusa zajedno.

Većinu zdravstvenih problema mogu izazvati zračenja podzemnih voda, kućnih električnih aparata, trafostanica itd.

ONO ŠTO NE VIDITE, IPAK VAM MOŽE NAŠKODITI !

Mnogi zdravstveni problemi se povezuju sa izlaganjem EMZ(rak mozga, oka, uha, leukemija, spontani pobačaji,urođeni defekti, sindrom hroničnog umora, glavobolje, hronični stres, mučnina i srčani problemi, autizam,teškoće sa učenjem, nesanica i Alchajmerova bolest).

IZVORI ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA:

Veštački nastali delovanjem čovekovog rada:

−         Transformatori,

−         Dalekovodi,

−         Radio i TV prijemnici,

−         Mobilni predajnici i prijemnici ( uređajimobilnih komunikacija),

−         Radarski sistemi,

−         Kompjuteri,

−         Televizori,

−         Mikrotalasne peći,

−         Bežični telefoni,

−         Halogeno osvetljenje,

PRIRODNI bez uticaja ( ili sa delimičnim uticajem) delovanja čovekovog rada:

−         Podzemni vodeni tokovi,

−         Poremećaji geomagentnih silnica (linija magnetnog polja Zemlje) usled tektonskih pomeranja (smicanja) tla,

−         Pojava različitih šupljina u tlu (pećine…; i sa učešćem čovekovog rada: tuneli, potkopi, prokopi…),

−         taloženje teških metala koje remeti strukturu i modus stacionarnog magnetnog polja Zemlje…

ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE MOŽE DOVESTI DO TRAJNIH POSLEDICA !

Elekromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncentracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjenu telesnu i psihičku aktivnost – tipične simptome jednog elektrostresa.

Elektro-zagađenje je vrlo stvarna pretnja današnjim i budućim generacijama. Sviđalo nam se to ili ne, sve širi i nametljiviji elektromagnetni svet je tu i ostaje sa nama ekspanziono šireći svoje prisustvo , ne više iz dana u dan već iz sata u sat.

Efikasnost preduzimanja mera fizičko tehničke zaštite leži na svakom od nas, kao što leži i odgovornost za preduzimanje preventivnih koraka koji će zaštititi  nas, našu porodicu i buduće generacije !

ŠTO JE DRUŠTVO RAZVIJENIJE – EMZ JE PRISUTNIJE I INTENZIVNIJE!

Delotvorne mere nisu luksuz, već SUŠTA POTREBA !

Opasnost je evidentna od EMZ mobilnih telefona, tableta, lap-topa, mikrotalasnih pećnica, Wi-Fi rutera i generalno SVIH električnih uređaja i kablova, ali – POSTOJI I REŠENJE! JEDINO PROVERENO REŠENJE NUDI SIGURNU ZAŠTITU KAKO ZDRAVLJA TAKO I SVAKOG GRAĐANINA KAO POTROŠAČA.

SVIMA TREBA  ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG-NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA!

ZAŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU !

Zaštita postoji i njena efikasnost se može dokazati. Upravo na temelju toga, a u skladu sa kriterijumima za proizvode PXD SISTEM-a možemo konstatovati da su FUNKCIONALNO PODOBNI, USKLAĐENI PREMA SVIM ZAHTEVIMA VISOKO POSTAVLJENIH VREDNOSTI KRITERIJUMA ZA PROIZVODE OVE VRSTE. Takođe ANALIZOM POTVRĐENIM SVOJSTVOM ističu se svojom efikasnošću, jednostavnošću upotrebe, karakteristikama i sofisticiranom načinu izrade koji je usaglašen takođe i sa svim principima kvantne fizike i medicine. Za sada, ovo je jedini proizvod (na osnovu dobijenih podataka i rezultata testova na biopolje i biološku funkcionalnost na celokupnom organizmu) za koji možemo dati preporuku.

 

2 komentara

  1. prodavaće vam neko ćebe-zabranjeno zakonom,cena je oko 60.000,00.-dinara,to je cilj predavanja

     
  2. 66-66-66 фгбт

    Zaštita postoji i njena efikasnost se može dokazati. Upravo na temelju toga, a u skladu sa kriterijumima za proizvode PXD SISTEM-a možemo konstatovati da su FUNKCIONALNO PODOBNI, USKLAĐENI PREMA SVIM ZAHTEVIMA VISOKO POSTAVLJENIH VREDNOSTI KRITERIJUMA ZA PROIZVODE OVE VRSTE.

    ЦЕНА ЈЕ СИТНИЦА ПРОСТИРАЧ ЗА КРЕВЕТ 1 КОМАД ОКО 60.000,00.- ДИНАРА,ПА КО ВОЛИ НЕКА ИЗВОЛИ. интересантно је да „надлежни“ притиска неко дугме стално па кад се врти истраживач кад не а не показује излиставање вредности ел.мег.оптерећења.

     

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *