Elektrodistribucija obaveštava 25.01.2016.

Dana 25.01.2016. god. se zbog PLANIRANIH radova u el. mreži isključuju:

1.

Karađorđevo

Celo naselje.

10:00 12:00  

po potrebi