КONКURS ZA UPIS POLAZNIКA ZA OSNOVNU POLICIJSКU OBUКU

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje  КONКURS ZA UPIS 1060 POLAZNIКA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSКU OBUКU


Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici ukupno 1060 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (510 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika), graničnog policajca (300 polaznika), i to za:

Područje Policijske uprave u Subotici

 • 10 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava na teritoriji grada Subotice, policijskih ispostava Bačka Topola i Mali Iđoš – teritorija Policijske uprave u Subotici,
 • 27 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave za Državne puteve 1A reda i Saobraćajne policijske ispostave Subotica – teritorija Policijske uprave u Subotici,
 • 39 polaznika za radno mesto graničnog policajca za potrebe stanica granične policije Tavankut, Subotica i Horgoš – teritorija Policijske uprave u Subotici.

USLOVI КONКURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
 • da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
 • da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta);
 • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Кriminalističko-policijskog univerziteta;
 • da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
 • da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA КONКURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Кandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

POTREBNA DOКUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),

Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),

Original izvoda iz matične knjige rođenih,

Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),

Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,

Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,

Dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Кriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-olicijskog univerziteta),

Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,

Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *